top of page
IMG_4277.jpg

Over mezelf

In 2019 studeerde ik af als Klinisch Psychologe (Afstudeerrichting: Gezins- en Opvoedingspsychologie) aan de Vrije Universiteit Brussel. 

Mijn eindstage liep ik bij PAika: de Psychiatrische Afdeling (infants, kinderen en adolescenten) van het UZ Brussel (Jette). Ik deed in PAika uitvoerig ervaring op binnen het domein van psychodiagnostiek met focus op cognitief- en belevingsonderzoek. Na mijn eindstage kreeg ik de kans om daar in te stappen in een vervangingscontract. Die kans heb ik gegrepen, waardoor ik mijn expertise in diagnostiek kon versterken. Na dit vervangingscontract ging ik in het najaar van 2019 aan de slag als zelfstandig psychologe in groepspraktijk Den Berg.

 

Naast mijn studies aan de Vrije Universiteit Brussel behaalde ik ook een diploma Toegepaste Psychologie (Afstudeerrichting: School en Pedagogische Psychologie) in 2016. In deze opleiding heb ik gedurende langere tijd met de functie van een zorgcoördinator in een regulier onderwijs, alsook psychologisch begeleider in een buitengewoon onderwijs mogen kennis maken. 

 

Mijn passie voor het werken met kinderen, jongeren, studenten en gezinnen werd in de verf gezet tijdens mijn jeugdjaren als atletiektrainster bij DAC Dilbeek, mijn rol als hoofdanimator inclusie bij de VGC speelpleinen en vrijwilligerswerk bij TADA (vzw ToekomstATELIERdelAvenir) waarbij ik mij inzette voor opvoedings- en gezinsondersteuning bij maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen. 

 

Tijdens mijn opleiding aan de Vrije Universiteit Brussel heb ik me gespecialiseerd in hoogsensitiviteit bij kinderen en jongeren. Als ervaringsexpert help ik kinderen en jongeren met hoogsensitiveit en hun ouders, maar ook jongvolwassenen, graag op weg om zichzelf en hun omgeving beter te kunnen begrijpen. Op Intagram heb ik ook een account, the_hsp_journal, waar ik posts deel rond het thema hoogsensitiviteit.

Naast mijn rol als psychologe in de groepspraktijk was ik in 2019 - 2022 actief als ondersteuner (Ondersteuningsnetwerk Kasterlinden) op fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm in het kleuter-, basis- en secundair onderwijs met een groeiende rol en expertise in het vakgebied aangaande STOS problematiek (Spraak- en Taalstoornis), motorische moeilijkheden (bv. dysfasie) en visusproblemen. In het najaar van 2022 ben ik mij voltijds gaan toespitsen op het werk in de praktijk.

 

Begin 2022 ben ik ook gestart aan de 4 jarige opleiding Relatie- en Gezinstherapie bij RapunzelVZW, in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel (faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen) in het kader van Permanente Vorming. Durven blijven groeien en ontwikkelen als psychologe vormt voor mij een belangrijke waarde.  

 

Naast ‘face to face’ consultaties in Groepspraktijk Den Berg, die zowel individueel, koppel en gezinsverband georganiseerd kunnen worden, organiseer ik op regelmatige basis ook online consultaties. Online consultaties bieden veel voordelen: je hebt geen verplaatsingskost- of tijd, het kan vanuit je veilige thuisomgeving en de uren zijn veel flexibeler waardoor het gemakkelijk te combineren is met een drukke agenda.

bottom of page