Tijdens een kindbegeleiding ga ik aan de slag met het kind of de jongere. Er wordt een traject uitgewerkt waarbinnen zijn of haar noden, behoeften en wensen centraal staan. Er wordt erkenning gegeven voor de moeilijke periode in hun leven en er wordt gezocht naar krachten waarmee we het functioneren van het kind in het dagdagelijkse leven kunnen versterken. We zoeken naar manieren om om te gaan met lastige emoties (zoals verdriet, boosheid en angst) en leren moeilijke situaties kaderen. Op die manier wordt het kind zijn ik-sterkte vergroot, wat heel wat ontwikkelingsdomeinen positief beïnvloedt (o.a. zelfstandigheid, coping, sociaal-emotioneel, …). 

Een individuele sessie duurt 1h. Het aantal en de intensiteit van de afspraken wordt in overleg met de ouders en het kind/de jongere besproken en voortdurend aangepast naargelang de nood aan begeleiding. 

3.

Individuele begeleiding

Adres:

Bergstraat 74,

1861 Wolvertem (Meise)

Email:

chiara@groepspraktijkdenberg.be

 

Telefoonnummer:

+32 497 07 85 45

(bereikbaar tijdens weekdagen i.v.m. afspraken of reservaties)

Beschikbaarheid 'Face to Face' consultaties:

Maandag: 14u - 20u

Dinsdag: 8u - 20u

Woensdag: 14u - 20u

Beschikbaarheid online consultaties:

Stuur een online berichtje, email of telefoon voor een afspraak

Info:

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 952124252

DEN_BERG.jpg
Follow me on social media!
  • Facebook
  • Instagram

© 2020 by Mathias Knop.